گل گلاب، حسین

عنوانگل گلاب، حسین
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانگل گلاب, حسین
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۴ – ۱۳۶۳

سال آغاز۱۳۶۳
زبان انتشارفارسی
نقششاعر/ نویسنده/ مترجم
موضوعحسین گل گلاب, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر, مترجم, نویسنده
تاریخ نشر

۱۲۷۴ – ۱۳۶۳

متن کامل

حسین گل‌گلاب، فرزند مهدی مصور‌الملک از نقاشان هم دوره کمال‌الملک، در تهران زاده شد. آموزش ابتدایی را در مدرسه علمیه مخبر‌السلطنه هدایت و آموزش میانی را در دوره سوم مدرسه دارالفنون در سال ‌۱۲۹۵ به پایان رساند. از سال ۱۲۹۸ در دارالفنون به تدریس دانش طبیعی پرداخت. خود او گفته‌است چند نفر دانشجویی که برای ادامه درس در سال‌های ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ به اروپا فرستاده شدند همه از شاگردان او بوده‌اند. هم زمان با تدریس در دارالفنون در ...Buy Sneakers | Nike SB