گل و آفتاب

عنوانگل و آفتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩٣١ک
پدیدآورندگانمیرزادگی, شکوه
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

پدیدآورندگان همکارصندوقی, صادق
ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات ملی میهنی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٥٥ص
اندازه٥/١٦*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته شکوه میرزادگی؛ نقاشی صادق صندوقی

موضوعادبیات تالیف, شکوه میرزادگی, صادق صندوقی, فانتزی ایرانی, فانتزی زمان گسست, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

آتی ما در زمانی زندگی می کند که همه چیز ماشینی شده است و ساختمان‌های بلند همه جا را فرا گرفته‌اند. همه‌ی کارها را هم آدم های مصنوعی انجام می‌دهند. روزی از موسسه‌ی ضبط انسان ها به خانواده‌ی آنها خبر می‌دهند که مادربزرگش را از تابوت یخی بیرون آورده اند و او نزد آنها خواهد آمد. مادربزرگ از دیدن آنها و نوع زندگی‌شان تعجب می‌کند. خانواده‌ی آتی ما برای آشایش مادربزرگ به تکاپو می‌افتند و خاک می‌آورند تا گیاهان طبیعی پرورش دهند، برای خانه هایشان پنجره بسازند و دوباره خوبی‌ها و زیبایی‌ها را به شهر خود بازگردانند.Nike sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE