گل مرا فراموش مکن

عنوانگل مرا فراموش مکن
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٢٥ک
پدیدآورندگانهمرنگ (گلستانی), مهراندخت
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٣٠ ص
اندازه٥/٢٤*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

تاليف مهراندخت گلستانی (همرنگ)

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مهراندخت گلستانی (همرنگ), مهراندخت همرنگ (گلستانی)
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ ريال

متن کامل

غنچه که نامادرى اش همه ی کارهاى خانه را به عهده ى او گذاشته است، هر روز صبح خیلى زود باید چندین بار براى آوردن آب به‏ کنار رودخانه برود. او که دیگر نمی‌تواند کتک های هر روزه ی نامادری اش را تحمل کند، یک روز تصمیم مى‌گیرد دیگر به خانه باز نگردد و خود را به آب بیندازد. اما ناگهان گل آبى کنار رودخانه به حرف مى‌آید و او را از انجام تصمیم اش باز مى‌دارد. پس از آن، تنها همدم غنچه، بوته ی گل کنار رودخانه است که هر روز او را به زندگى امیدوارتر مى‌کند. غنچه که با راهنمایى هاى گل، دخترى شاد و فروتن شده است، با پسر کدخدا ازدواج مى‌کند.latest jordan Sneakers | Nike for Men