گل بلور و خورشید(۸)

عنوانگل بلور و خورشید(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرنجومی, نیکزاد
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گل بلور و خورشید, گل بلور و خورشید (کتاب), منابع دیداری, نیکزاد نجومی
متن کامل
گل بلور و خورشید(۸)