گلهای گویا

عنوانگلهای گویا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٧٠ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

پدیدآورندگان همکارمعصومی‌, علی‌اصغر
عنوان فرعیشعرهای كودكان‌
ناشربنگاه ترجمه و نشر كتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه[٥٢] ص
اندازه٥/٢٨*٥/١٩س.م.
پدیدآورندگان

اثر عباس یمینی شریف؛ نقاشی از علی‌اصغر معصومی‌

موضوعادبیات تالیف, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, شعر, علی‌اصغر معصومی‌, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی‌)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر كتاب‌؛ ۳۶۳: مجموعه كودكان‌؛۱۹
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۴۱ شعر، شامل: خدایا؛ شهبانوی مهربان؛ روز مادر؛ و.... در آخر کتاب دارای ۱۱ چیستان برای کودکان استbridgemedia | Nike Running