گلباران در فستیوال تامپره

عنوانگلباران در فستیوال تامپره
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۱]
موضوعسماکار، حسین, صادقی، علی اکبر, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گلباران (فیلم), مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اهدای دیپلم افتخار شورای داوران فستیوال جهانی «تامپره» به فیلم کوتاه نقاشی متحرک «گلباران» که محصول مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده. نویسنده ی سناریو حسین سماکار و نقاش و کارگردان فیلم علی اکبر صادقی بوده است