گفت و گو با مهدی آذریزدی، نویسنده قصه های خوب

عنوانگفت و گو با مهدی آذریزدی، نویسنده قصه های خوب
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٠٧٠
نویسندگانبالازاده, امیر کاوس
عنوان فرعیتا زنده ام کتاب خواهم خواند "
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۸۱
تاریخ نشر

شنبه ١١ آبان ١٣٨١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦-٧
وضعیت رنگ

عکس (رنگی)

پدیدآورندگان

امیر کاوس بالازاده

موضوعآذریزدی، مهدی, امیر کاوس بالازاده, خاطرات, کتاب هفته, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با مهدی آذریزدی درباره ی زندگی اش از کودکی تا زمان این گفت و گو و شرح فعالیت هایش و اشاره به اولین آثاری که در نشریات منتشر کرده است.jordan Sneakers | Sneakers