گفت و گوی رستاخیز با فریدون معزی مقدم دبیر عامل فستیوال کودکان و نوجوانان

عنوانگفت و گوی رستاخیز با فریدون معزی مقدم دبیر عامل فستیوال کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
عنوان فرعیفیلم های بلند کودکان هم رضایت عمومی را در نظر دارد "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۳ آبان ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (یازدهمین: ۱۳۵۵: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, معزی مقدم، فریدون, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری یازدهمین سال جشنواره ی فیلم کودکان و نوجوانان و گفت و گو با مدیرعامل جشنواره درباره ی نقش تجاری سینمای کودکان.Best Nike Sneakers | Nike Shoes