گفت و شنودی با اردشیر کشاورز، کارگردان، طراح نمایش های عروسکی

عنوانگفت و شنودی با اردشیر کشاورز، کارگردان، طراح نمایش های عروسکی
گونهمقاله
نویسندگانتقیان, لاله
عنوان فرعیتجربه ای که بچه ها دوست دارند "
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ آذر ۱۳۵۳

شماره

س۷ ش۲۰۸۳

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, کشاورزی، اردشیر, لاله تقیان, مصاحبه ها, مقاله, نمایش عروسکی
متن کامل

گفت و گو با اردشیر کشاورزی درباره نمایش عروسکی و نمایش های شنل هزار قصه.