گفتگو مکتب مام

عنوانگفتگو مکتب مام
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعامیرحسین نخعی, خانه و مدرسه, مشارکت اجتماعی, مصاحبه ها, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گفت و گو با امیرحسین نخعی معاون آموزشی آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت ، دخالت اولیا در تربیت فرزندان و روابط اولیا با مربیان .