گفتگوهای علمی

عنوانگفتگوهای علمی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٠١ک
پدیدآورندگانالتینگ, مری
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٩-

پدیدآورندگان همکاررئیس زاده, شهیندخت
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Still More Answers

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٢٠٠ص
اندازه٨/١٤*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

اثر مری التینگ؛ ترجمه شهین دخت رئیس زاده

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, شهین دخت رئیس زاده, غیرداستان, کتاب, کتاب اطلاعاتی, کتاب علمی, مری التینگ
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٤ تومان

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب: ٥٠٣؛ مجموعه معارف عمومی؛ ١٢٤
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

مطالبی شامل اطلاعات عمومی و دانستنی‌ها، از جمله: چرا وجود سوراخ در دندان باعث درد مى‏شود، چرا ناخن‏ها رشد مى‏کنند، چرا بعضى از فلزات زنگ مى‏زنند، و ....best shoes | 『アディダス』に分類された記事一覧