گزارشی از مصاحبه مطبوعاتی درباره فیلمهای مرکز سینمایی

عنوانگزارشی از مصاحبه مطبوعاتی درباره فیلمهای مرکز سینمایی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۳۰ آبان ۱۳۴۹

شماره

دوره سوم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۱-۱۳]
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعآقای هیولا (فیلم), سوءتقاهم (فیلم), شیروانلو، فیروز, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کریمی، نصرت, لیونی، لئو, مثقالی، فرشید, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله
متن کامل

گزارش جلسه مطبوعاتی نقد و بررسی فیلم های «سوء تفاهم» و «آقای هیولا» که از سوی فرشید مثقالی کارگردانی شده اند و مرکز سینمایی کانون تهیه کننده ی آن ها بوده است. این جلسه با حضور فرشید مثقالی، فیروز شیروانلو، نصرت کریمی، م. آزاد، لیو لیونی، وربا و تعدادی از خبرنگاران و کودکان برگزار شد.