گربه آبى- راسو - موش آبى

عنوانگربه آبى- راسو - موش آبى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٠٥ک
پدیدآورندگانتایلر, ریچارد
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٢-

پدیدآورندگان همکارسپیده,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Otter, Weasel and Water Vol

ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۴] ص
اندازه٥/١٦*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

ريچارد تيلر؛ ترجمه سپيده

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, ریچارد تایلر, ريچارد تيلر, سپيده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٠ ريال

متن کامل

مطالبى درباره ی زندگى، تغذیه و تولید مثل گربه ى آبى، راسو و موش آبی.buy shoes | Nike Shoes