ک‍ل‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ارت‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌: ب‍ه‍رام‌ گ‍ور و ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر

عنوانک‍ل‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ع‍ب‍ارت‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌: ب‍ه‍رام‌ گ‍ور و ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۰۳۰ک
پدیدآورندگاننظامی, الیاس بن یوسف
تاریخ تولد - وفات

۵۳۰؟- ۶۱۴؟ ق.

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: داستان شیرین هفت پیکر و بهرام گور

ناشرم‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۷۵ص‌
اندازه۲۲*۱۵س.م
موضوعادبیات تالیف, الیاس بن یوسف نظامی, داستان تاریخی, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب
بهاء

۷۵ ريال

متن کامل

یزدگرد پادشاه چهاردهم سلسله ی ساسانیان پس از سال ها دارای پسری شد که بهرام نامیدنش. به پیشنهاد منجمان بهرام برای آموزش و تربیت به نعمان شاه سپرده شد و او همراه مادرش به یمن رفت. بهرام چون به شکار گورخر علاقه داشت به بهرام گور مشهور شد. با مرگ یزدگرد وزرا هم قسم شدند نگذارند از نسل او کسی به پادشاهی برسد، پس خسرو نامی را به سلطنت رساندند. ۵ سال بعد بهرام از مرگ پدر آگاه شد و به ایران لشکر کشید. وزرا به دیدار او رفتند و چون او را فردی آگاه و شجاع یافتند، به پیشنهاد بهرام تاج سلطنت را میان دو شیر قرار دادند و قرار شد هریک از آنها یعنی بهرام یا خسرو بتوانند تاج را از میان شیران بیرون آورند به پادشاهی برسد. بهرام موفق به انجام این کار شد و همه با او بیعت کردند. پس از مدتی بهرام به کار مملکت داری بی توجه شد، پادشاه چین به ایران لشکر کشید. کشور را تسخیر کرد و بهرام فرار کرد. پس از چند روز بهرام با ۳۰۰ نفر به پایتخت بازگشت و شبانه ایران را آزاد نمود. پس از آن بهرام به جنگ پادشاهان هفت اقلیم (چین، روم، هند، خوارزم، سقلاب، مغرب و عجم ) رفت. او پس از هر پیروزی افزون بر غنایم دختران پادشاهان هفت اقلیم را به حرم خود می‌آورد.spy offersnike headquarters Sneakers