کودک به خانواده ای متحد احتیاج دارد

عنوانکودک به خانواده ای متحد احتیاج دارد
گونهمقاله
نویسندگاننوابی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳۴-۲۳۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

ترجمه داود نوابی

موضوعداود نوابی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله به نیاز کودک به یک خانواده متحد یعنی وجود پدر ومادر توأماً درکنارهم اشاره کرده است واینکه هریک یعنی پدرومادر وحتی خواهران وبرادران برای کودک نوعی تکیه‌گاه ونوعی نمونه قدرت هستند . در ضمن راجع‌به کودکانی که به فرزندخواندگی برگزیده می‌شوند واینکه واقعیت زندگی به آنها گفته شود ویا خیر مطالبی ذکر شده است و در آخر نیز راجع‌به تک فرزندی و معایب آن توضیح داده شده است .buy shoes | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177