کودکان و نوجوانان ناسازگار

عنوانکودکان و نوجوانان ناسازگار
گونهمقاله
نویسندگانهرمزفر, فاطمه
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعآیندگان, روانشناسی کودک, فاطمه هرمزفر, کودکان ناسازگار, مقاله
متن کامل

بررسی ناسازگاری در کودکان و شرح نظریات پروفسور لافون در این باره و تعریف او از ناسازگاری دسته بندی ناسازگاری در کودکان، شامل: ۱ ـ ناسازگاران هوشی و عقلی . ۲ ـ ناسازگاران اجتماعی . ۳ ـ ناسازگاران حسی و حرکتی .best Running shoes | Nike Shoes