کودکان و نوجوانان ما چه بخوانند ؟

عنوانکودکان و نوجوانان ما چه بخوانند ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۳۲]-۱۳۹
موضوعسپیده فردا, کتابشناسی, مقاله
متن کامل

فهرستی که اطلاعات کتابشناسی تمام کتاب های موجود به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان را تا سال ۱۳۳۶، بر اساس موضوعشان ارائه می دهد. برای جلب توجه خانواده ها و مدرسه ها در زمان ایجاد کتابخانه ی مناسب کودکان،‌ جلب توجه مسؤلین برای توجه بیشتر به حوزه ادبیات کودکان و جلب توجه نویسندگان و هنرمندان به کار در این حوزه.Buy Kicks | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD