کودکان شاد

عنوانکودکان شاد
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کوکان
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه ها
متن کامل

شعری کوتاه از زبان کودکان درباره شادمانی شان. Sports brands | NIKE