کهنه ها و تازه ها : کارهای اداره کل نگارش ایران

عنوانکهنه ها و تازه ها : کارهای اداره کل نگارش ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۶ن ا
نویسندگانرازانی,
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مهر و آبان ۱۳۳۸

شماره

دوره سوم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷۶-۱۷۸
موضوعرازانی, کتاب درسی, کتاب های ماه, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

شرح اقدامات و قوانین وضع شده از سوی وزارت فرهنگ دز زمینه ی تهیه و تدوین و چاپ و توزیع کتاب های چهار کلاس ابتدایی، ایجاد برخی اصلاحات در کتاب های پنجم و ششم ابتدایی و تا حدی سر و سامان دادن به وضعیت کتاب های دبیرستانی.Authentic Nike Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp