کنفرانس دهلی نو

عنوانکنفرانس دهلی نو
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۳ (دی ۱۳۳۷): ۴۹-۵۵؛ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۵۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد مشایخی, مقاله
متن کامل

گزارشی از سومین کنفرانس بین‌المللی یونسکو برای ملل آسیای جنوبی و شرقی از تاریخ ۲۵ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۵۸ در دهلی نو برگزار شد که به بررسی مسائل آموزشی پرداخت.