کلاته نان

عنوانکلاته نان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره ي دوم ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۲
موضوعامیرکبیر (ناشر), ساعدی، غلامحسین, فصلنامه کانون, کلاته نان (کتاب), مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

بررسی و نقد تحلیلی داستان «کلاته نان»، نوشته ی غلامحسین ساعدی با نقاشی ابراهیم حقیقی. این کتاب را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده است.Running sports | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff