کدو تنبل و مورچه های زرنگ

عنوانکدو تنبل و مورچه های زرنگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٨ک
پدیدآورندگانچترنور,
پدیدآورندگان همکارخداجو,
ناشرجهان کارت
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته چتر نور؛ نقاش خداجو

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, جهان کارت, چتر نور, خداجو, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٣٠٠ ریال

متن کامل

یک روز صبح مورچه ها، که می خواستند برای جمع آوری دانه از لانه خارج شوند، دیدند شی بزرگی راه خروج را بسته است. آن را سوراخ کردند. اول به ماده ای نرم و شیرین رسیدند و سپس به تخم های کدو رسیدند. آنها تخم ها را درون لانه خود بردند. سرانجام و با زحمت بسیار به مزرعه رسیدند. آنها از شی ء پرسیدند. چگونه جلوی لانه آنها افتاده است. کدو گفت پسری او را به اینجا انداخته است. در همین موقع زن صاحب مزرعه آمد و آن را به خانه برد.Buy Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧