کتب درسی

عنوانکتب درسی
گونهمقاله
ناشرماهنامه یادگار
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

آذر ١٣٢٥

شماره

س ٣ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٦
موضوعکتاب درسی, نقد ادبی, وزارت فرهنگ
متن کامل

نقد و بررسی کتاب های درسی از نظر محتوا، زبان و کیفیت چاپ و اشاره به نقش تعین کننده ای که وزارت فرهنگ باید در زمینه کتاب های درسی داشته باشد.Best Nike Sneakers | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp