کتاب

عنوانکتاب
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۹۱۸
پدیدآورندگانقاسمی, فرید
تاریخ تولد - وفات

١٣٤٣-

ناشرنشر مرکز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۸۰
تعداد صفحههشت، ٢٣٢ ص
پدیدآورندگان

به کوشش فرید قاسمی

موضوعفرید قاسمی, کتاب, کتاب درسی, کتابشناسی, نشریه ها, نقد ادبی
بهاء

١٩٥٠ تومان

عنوان کوتاهنشر مرکز؛ ٥٨٤
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۸۰
تیراژ١٥٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۴ شماره از نشریه ی "کتاب" که در سال ۱۳۱۱ از سوی محمد رمضانی در موسسه ی خاور به چاپ می رسید. "کتاب" نخستین نشریه در ایران است که به معرفی و بررسی کتاب، نشریه، سالنامه، جزوه و کتاب درسی فارسی در سال های ۱۳۰۱ تا پایان ۱۳۱۰ می پردازد. در میان فهرست کتاب های ویژه ی کودکان و نوجوانان، کتاب های درسی و نشریه هایی که درباره ی کودکان و نوجوانان نیز معرفی شده است.short url link | Releases Nike Shoes