کتاب کوچه: مقدمه ئی بر بازی های محلی

عنوانکتاب کوچه: مقدمه ئی بر بازی های محلی
گونهمقاله
نویسندگانحذفی,
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

٢٣ مهر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٢٥-١٢٦، ١٢٨
موضوعبازی ها, کتاب هفته, مقاله
متن کامل

شیوه های انتخاب اوستا و یارگیری در بازی های محلی به طور کلی و در شهرهای تهران، کرمان و شیراز.Asics shoes | シューズ