کتاب کوچه: ترانه ها

عنوانکتاب کوچه: ترانه ها
گونهمقاله
نویسندگانعبدالغفاری, محمد
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٥ آذر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨٦
پدیدآورندگان

گردآورنده محمد عبدالغفاری

موضوعترانه - بازی, ترانه ها, کتاب هفته, محمد عبدالغفاری, مقاله
متن کامل

روایت قزوینی سه ترانه ی "اتل متل توتوله"، "باجی باجی جان" و "یکی بود یکی نبود"Running sport media | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177