کتاب های درسی نارسا نیست

عنوانکتاب های درسی نارسا نیست
گونهمقاله
نویسندگاناعرابی, علی اصغر
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاعرابی، علی اصغر, رستاخیز, کتاب درسی, معلمان, مقاله
متن کامل

بررسی مشکلات آموزشی دانش آموزان و بیان این نظر که بیشتر از بی سوادی معلمان ناشی می شود تا نارسایی کتاب های درسی.bridgemedia | adidas Yeezy Boost 350