کتاب های درسی ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍دی‍د

عنوانکتاب های درسی ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍دی‍د
گونهسند
شماره دسترسی۵۹۹ت‌
فرستندهامیرارجمند, لیلی
گیرندههدایتی, هادی
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۹آذر۱۳۴۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعآموزش ابتدائی, سند, کتاب درسی, لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, هادی هدایتی (وزیر آموزش و پرورش)
متن کامل

اع‍لام‌ وص‍ول‌ کتاب های درسی ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍دی‍د ک‍لاس‌ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و ارائه نظر ‌درباره ی آن ها به وسیله لیلی امیر ارجمند .trace affiliate link | Nike Release Dates