کتاب نصاب الصبیان

عنوانکتاب نصاب الصبیان
گونهمقاله
نویسندگاناقبال آشتیانی, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٥-١٣٣٤

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۸
تاریخ نشر

خرداد ١٣١٨

شماره

س٩ ش٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-١٦
موضوعآموزش و پرورش, اقبال آشتیانی، عباس, مقاله
متن کامل

نقد کتاب نصاب الصبیان نوشته بدرالدین ابونصر فراهی سیستانی که در اواخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم هجری به رشته تحریر درآمد.