کتاب فقط حرکت ، منشاء و پایه ی ارزشمندی است برای تمام فعالیت ها

عنوانکتاب فقط حرکت ، منشاء و پایه ی ارزشمندی است برای تمام فعالیت ها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامیرارجمند, لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۷-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۴ آبان ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۴ (۱۴ تیر ۱۳۴۸): ۱؛ ش ٥ (١٤ امرداد ١٣٤٨): ١؛ ش ٦ (١٤ شهریور ١٣٤٨): ١؛ ش ٧ (١٤ مهر ١٣٤٨): ٢؛ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعامیر ارجمند، لیلی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كتابخانه كودكان, مقاله
متن کامل

پیشنهاد و ارائه ی راهکار برای انجام برخی فعالیت ها در کتابخانه های کودکان. این فعالیت ها شامل: داستانسرایی، شعر، استفاده از وسایل دیداری و شنیداری، نمایش عروسکی، تآتر، بازی های مسابقه ای، شنیدن صفحه ی موسیقی و برپایی نمایشگاه هایی با موضوع های گوناگون، ایجاد کلوب کتاب و دیگر کلوب ها، رابطه با آموزگاران و صندوق عکس ها می باشند.Best Nike Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf