کتاب سرخ پوستان

عنوانکتاب سرخ پوستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٨٤ک
پدیدآورندگان همکارعراقی,
ناشرهستی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

[ترجمه و تالیف عراقی]

موضوعادبیات ترجمه, عراقی, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٥٠ ریال

متن کامل

پیدایش قبایل سرخ‏پوست، آشنایى با لباس، خانه، آداب و رسوم آنها.Running sports | Nike Shoes, Clothing & Accessories