کتاب درسی - کتاب روش تدریس = معجون غریب

عنوانکتاب درسی - کتاب روش تدریس = معجون غریب
گونهمقاله
شماره دسترسی٧٢٠٢
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
ناشرنگین
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دی ١٣٤٧

شماره

س ٤ ش ٨ (٤٤)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٨
موضوعکتاب درسی, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله, نگین
متن کامل

پاسخ به مقاله کرامت رعنا حسینی که در نقد کتاب « فارسی سال دوم ابتدائی» تألیف لیلی آهی (ایمن) و حسن انوری، در شماره ی ۴۳ (شماره ی قبلی) نشریه ی نگین منتشر شده بود.