کتاب درسی، بحث انگیزترین مسئله سال تحصیلی - امسال هیچ دانش آموزی بی کتاب نمی ماند

عنوانکتاب درسی، بحث انگیزترین مسئله سال تحصیلی - امسال هیچ دانش آموزی بی کتاب نمی ماند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

بحث درباره ی توزیع کتاب های درسی، چاپ کتاب های درسی، حجم زیاد کتاب ها و دیگر نارسایی ها.Best Nike Sneakers | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177