کتاب‌های درسی

عنوانکتاب‌های درسی
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, حبیب
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۰-۱۳۶۳

ناشریغما
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

مهر ١٣٢٨

شماره

س ٢ ش ٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٨١-٢٨٤
موضوعکتاب درسی, مقاله, یغما, یغمایی، حبیب
متن کامل

نویسنده در این مقاله به بررسی چاپ کتاب های درسی از حدود سال ۱۳۰۱ پرداخته و روش تنظیم آن ها را شرح داده است. همچنین افرادی را که مسئولیت تنظیم این کتاب ها را بر عهده داشته‌اند، معرفی کرده است.Best Sneakers | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases