کتاب‌های تازه : آواز فرشتگان

عنوانکتاب‌های تازه : آواز فرشتگان
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

مهر ١٣٢٥

شماره

س ۳ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٠٨
موضوعآواز فرشتگان یا اشعار کودکان (کتاب), سخن, عباس یمینی شریف, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

معرفی و بررسی کتاب " آواز فرشتگان " نوشته عباس یمینی شریف.