کتاب‌های برگزیده سال : کودکان و نوجوانان

عنوانکتاب‌های برگزیده سال : کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

فروردین ١٣٤٠

شماره

س ٤ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۱
موضوعراهنمای کتاب, کتاب مناسب, مقاله
متن کامل

"توسن بادپا" ، اثر مارگریت هنری، ترجمه ی امیر فرسود، از انتشارات سخن با همکاری انتشارات فرانکلین. "مایا دختر گریزان کندو"، اثر والدمار بونسلس، ترجمه ی د. م. از انتشارات نیل. "مسافرت به مرکز زمین". اثر ژول ورن، ترجمه ی فریدون وهمن، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. "گردش در جنگل"، اثر ماری هال اتس، ترجمه ی هوشمند فتح اعظم، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، به عنوان کتاب های برگزیده انتخاب شده اند.