کتابهایی که با عصر فضا نمی خواند

عنوانکتابهایی که با عصر فضا نمی خواند
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۴۸

شماره

س۴ ش۱۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷
موضوعجوانان امروز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی وضعیت کتاب های درسی و ضرورت بازنگری و تدوین مجدد آن ها با توجه به دانش و نیاز روز.Nike footwear | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival