کتابدار کتابخانه زعفرانیه

عنوانکتابدار کتابخانه زعفرانیه
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابداران, كتابخانه كودكان, مقاله
متن کامل

گفت و گو با یکی از کتابداران کتابخانه های کانون درباره ی آموزش ها و تجربه های کتابداری او، تغییراتی که در کودکان استفاده کننده از کتابخانه به وجود می آید و خاطرات او از کار در کتابخانه.jordan Sneakers | Men's Sneakers