کتابخانه های تهران در سال ۵۱

عنوانکتابخانه های تهران در سال ۵۱
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمیرزایی, علی
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۷]
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كتابخانه كودكان, مقاله, میرزایی، علی
متن کامل

گزارشی از فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در کتابخانه های کانون در تهران و آمار اعضاء و مراجعه کنندگان به این کتابخانه ها در سال ۱۳۵۱.Running Sneakers Store | Women's Nike Superrep