کتابخانه های تهران از آغاز تا امروز

عنوانکتابخانه های تهران از آغاز تا امروز
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمیرزایی, علی
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۰
موضوعتهران, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله, میرزائی، علی
متن کامل

معرفی کتابخانه های ثابت و سیار کانون در تهران از ابتدای تاسیس کانون تا سال ۱۳۵۳ و ارائه ی فهرستی از کتابخانه های کانون در تهران، سال تاسیس، تعداد اعضا و کتابداران آن ها. همراه اشاره ای به فعالیت های اجرا شده در کتابخانه ها.Sports brands | Air Jordan Release Dates 2020