کاپیتان اسکارت

عنوانکاپیتان اسکارت
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٨٢ک
پدیدآورندگانکارتر, م. ای.
پدیدآورندگان همکارضرابی, منوچهر
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Captain Scott

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٦٧ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر م. ای. کارتر؛ ترجمه منوچهر ضرابی

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, سرگذشتنامه داستانی, کتاب, م. ای. کارتر, منوچهر ضرابی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ١٦٣: برای جوانان؛ ٣٤
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٢، چاپ دوم: ١٣٤٦، چاپ سوم: ١٣٥٢، چاپ چهارم: ١٣٥٤
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

شرح زندگانی کاپیتان اسکات و دانشمندانی است که با وی در سفرهای اکتشافی قطب جنوب همراه بودند. علاوه بر آن از وضع طبیعی قطب جنوب ، مسافرت به آن ، موجودات آن و زندگی در میان یخ های قطبی و دانستنی های سودمند دیگر....Asics footwear | Nike Running