کاوشگری و کنجکاوی در ۳ سالگی

عنوانکاوشگری و کنجکاوی در ۳ سالگی
گونهمقاله
نویسندگانوخشورفر, شهناز
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۹
پدیدآورندگان

مترجم: شهناز وخشورفر

موضوعروانشناسی کودک, شهناز وخشورفر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

شرح پژوهشی که از سوی انجمن اولیا و مربیان پاریس انجام شده به این صورت که سوالاتی از پدر و مادر کودکان درباره ی کنجکاوی های کودکانشان پرسیده اند و از طریق آن پاسخ ها به نتایجی درباره ی انوع سوالات و کنجکاوی‌های کودکان در سنین مورد پژوهش دست یافته‌اند.