کارنامه کلاسهای متوسطه

عنوانکارنامه کلاسهای متوسطه
گونهسند
فرستندهوزارت فرهنگ,
گیرندهطاهباز, سیروس
محل نگهداریآرشیو خانواده طاهباز
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

٣٧ - ١٣٣٦

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٢ ص
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعدرجه ها و مدارک تحصیلی, سند, سیروس طاهباز, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ
متن کامل

کارنامه ی کلاس ششم طبیعی دبیرستان رازی در سال تحصیلی ۳۷-۱۳۳۶.