چگونه دانش آموزان را به زبان و ادبیات فارسی علاقمند کنیم

عنوانچگونه دانش آموزان را به زبان و ادبیات فارسی علاقمند کنیم
گونهمقاله
نویسندگانقوامی, ضیاءالدین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره

دوره ۳۷ ش ۹و۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸-۶۲
موضوعآموزش زبان مادری, قوامی، ضیاءالدین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

نخست به چگونگی شناساندن ادبیات فارسی اشاره شده و اینکه چگونه ارزش و مقام زبان زنده ی فارسی را به دانش‌آموزان تفهیم کنیم آنها را به این زبان علاقمند کنیم. در ادامه به ارائه ی راهکارهایی برای تشویق شاگردان به یادگیری کامل این زبان پراخته است.