چگونه برای اطفال کتاب بنویسیم ؟

عنوانچگونه برای اطفال کتاب بنویسیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨ -

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اسفند ١٣٥٠

شماره

س ٩ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١-١٥
موضوعشورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

در این مقاله شیوه ی نوشتن برای کودکان توضیح داده شده و نکاتی برای راهنمایی نویسندگان ادبیات کودکان و افزایش مهارت های آن ها بیان شده است. در زمینه انتخاب ناشر و چگونگی ارتباط با ناشران نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.Nike Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News