چهره های ایرانی فستیوال ۳- با پرداختی ساده و بی زیور

عنوانچهره های ایرانی فستیوال ۳- با پرداختی ساده و بی زیور
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۱۶۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعدو راه حل برای یک مسئله (فیلم), رستاخیز, کیارستمی، عباس, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با عباس کیارستمی از کارگردان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ی فیلم « دوراه حل برای یک مسئله » و توضیحاتی در زمینه ی سادگی افراطی فیلم.