چهار فصل و دوازده ماه

عنوانچهار فصل و دوازده ماه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٢-١٣
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری در توصیف چهار فصل سال و ماه های آن ها.latest Running Sneakers | Sneakers Nike