چهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

عنوانچهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۴ آبان ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲-۳]
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (چهارمین: ١٣٤٨: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

معرفی و بررسی کوتاهی از فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. در ادامه سخنرانی لیلی امیرارجمند، مدیرعامل کانون، در مراسم افتتاح چهارمین فستیوال آمده است.