چند نکته درباره دانشگاه: ۲- که باید به دانشگاه برود

عنوانچند نکته درباره دانشگاه: ۲- که باید به دانشگاه برود
گونهمقاله
نویسندگانصناعی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-۱۳۶۴

ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۸

شماره

دوره۱۰ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۲۱-۱۰۲۴
موضوعآموزش فنی و حرفه ای, سخن, صناعی، محمود, مقاله
متن کامل

بررسی برنامه های تحصیلی در ایران که روی یک خط مستقیم: دبستان ـ دبیرستان ـ دانشگاه بنا شده و تربیت را به کسانی که باید به دانشگاه بروند، منحصر کرده است، در حالی که در کشور انگلستان در برابر هر ۲۰ دانشگاه، ۳۰۰ پلی تکنیک و چند برابر مدرسه ی خصوصی فنی و حرفه ای وجود دارد.