چند سطر تاریخچه درباره ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانچند سطر تاریخچه درباره ادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانجنتی عطائی, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۶-

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ١٣٣٦

شماره

س ٥ ش ٩-١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٩٢]-٩٤
موضوعادبیات کودکان, جنتی، ابوالقاسم, حکایت, سپیده فردا, شعر, مقاله
متن کامل

اشاره ی گذرا به تاریخ پیدایش ادبیات کودکان در ایران و نخستین متن ها و آثاری که می توان آن ها را مربوط به کودکان دانست، تغییرات مهمی که پس از انقلاب مشروطه در ادبیات کودکان ایران پدید آمد و پیشرفت در زمینه ی شعر، حکایت و ادبیات نمایشی.best Running shoes | FASHION NEWS